Privacy Policy

Stresske neemt uw privacy zeer serieus. De geheimhouding en bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn voor ons vanzelfsprekend. Wij weten het vertrouwen dat u in ons stelt te waarderen en zullen uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de bescherming van uw gegevens.

Stresske behandelt uw persoonlijke gegevens, verkregen uit mailinglijsten, prijsvragen orders en/of offertes, strikt vertrouwelijk. Wij zullen uw e-mailadres, uw naam of andere persoonsgegevens nooit aan derden verkopen, verhuren of doorgeven. Ons doel is onze websites, webshops en ons informatieaanbod op uw individuele wensen en voorkeuren af te stemmen. Om dit doel te kunnen bereiken, zijn uw gegevens en voorkeuren voor ons van groot belang. Deze zullen uitsluitend voor dit doel gebruikt worden. Zoals bij de meeste websites gebruikelijk is, verzamelen wij ook niet-persoonlijke gegevens over de bezoekers van onze websites, zoals de eerder bezochte pagina of de gebruikte browser-versie. Deze gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt en kunnen niet met u persoonlijk in verband worden gebracht.

Wij verwijzen op onze websites soms naar informatie van instanties die niet tot de Stresske website behoren. Wij kunnen de bescherming en geheimhouding van de data die u daar achterlaat niet garanderen.

Deze Privacyverklaring (de “Verklaring”) legt uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, zij het rechtstreeks of indirect, en hoe wij die gebruiken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om je te identificeren of die we aan jou kunnen koppelen. De Verklaring dekt ook welke keuzes je kunt maken wat betreft de gegevens die we verzamelen en hoe je deze beslissingen kunt beheren. Deze Verklaring is van toepassing op alle door Stresske aangeboden producten. Deze Verklaring is ook van toepassing op alle websites die onder het beheer van Stresske vallen en op andere offline contacten, bijvoorbeeld wanneer je onze winkel bezoekt of een evenement (demo-avond, promodag) bijwoont (gezamenlijk “Services” genoemd). Lees deze Verklaring aandachtig, zodat je weet hoe Stresske de door jou verstrekte persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken en delen. De woorden “we”, “wij”, “ons”, “onze” en “Stresske” verwijzen allemaal naarStresske BVBA.

Mocht u nog vragen hebben omtrent uw persoonlijke gegevens, neemt u dan per e-mail contact met ons op. Verder gebruikt Stresske uw gegevens niet voor andere commerciële doeleinden dan het informeren over onze diensten en het bekendmaken van nieuwe acties en aanbiedingen. Indien u bezwaar heeft tegen ontvangst hiervan, kunt u een e-mail sturen naar info@stresske.be.

Gegevens die je ons verstrekt

We verzamelen gegevens die je ons vrijwillig verstrekt, zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres; bijvoorbeeld als je meer wilt weten over producten en Services of als je met onze klantenservice contact opneemt voor assistentie.

Gegevens die we automatisch verzamelen

We verzamelen automatisch gegevens over je, zoals Functionele gegevens en Aanvullende gebruiksgegevens over je gebruik van onze producten of gegevens die we verzamelen door middel van cookies en vergelijkbare technologie bij je gebruik, toegang of interactie met onze websites. We kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over het type apparaat dat je gebruikt voor toegang tot onze websites, het besturingssysteem en de versie daarvan, je IP-adres, je algemene geografische locatie zoals aangegeven door je IP-adres, je browsertype, de webpagina’s die je op onze websites bekijkt, en of en hoe je communiceert met inhoud die beschikbaar is op onze websites.

Informatie die uit andere bronnen wordt verkregen

We kunnen informatie over je ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk merkgerelateerde diensten aanbieden of marketingactiviteiten uitvoeren. We kunnen ook informatie over je ontvangen van socialmediaplatforms, bijvoorbeeld wanneer je op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op de manier die in deze Verklaring wordt beschreven en we passen ook eventuele aanvullende beperkingen toe die door de gegevensbron worden opgelegd.

Gegevens van kinderen

Stresske BVBA richt zich niet op en is niet bedoeld voor kinderen jonger dan zestien jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden door onze websites kunnen navigeren, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de zestien zonder toestemming van de ouders. Als na een melding van een ouder of voogd, of na ontdekking op een andere manier, blijkt dat een kind jonger dan zestien jaar ten onrechte op onze site is geregistreerd met behulp van valse gegevens, zullen we de account van het kind annuleren en de persoonsgegevens van het kind uit onze registratie verwijderen.

Interacties van klanten met Stresske

Om de informatie in deze Verklaring begrijpelijk te maken, lichten we verschillende momenten uit, waarop Stresske mogelijk persoonsgegevens van klanten kan verzamelen. De interacties van klanten met Stresske zijn in de volgende segmenten onderverdeeld:

Informatie over Stresske zoeken

Als je meer informatie over Stresske zoekt, kun je virtueel of fysiek een site van ons bezoeken. Voorbeelden hiervan zijn: surfen op onze website, bellen met onze verkoopmedewerkers, een fysiek bezoek aan onze winkel van Stresske of aan door Stresske gesponsorde evenementen. Voor meer informatie over Stresske-producten geef je mogelijk vrijwillig persoonsgegevens op, zoals je naam en e-mailadres. We kunnen ook online informatie over je verzamelen via cookies of vergelijkbare technologieën bij je bezoek aan onze websites.

Wij verzamelen: naam, e-mailadres, IP-adres en informatie die door cookies of vergelijkbare technologie wordt doorgegeven.

Waarom: We gebruiken deze informatie om nieuws te delen over evenementen en producten die Stresske aanbiedt. Bovendien helpt het IP-adres ons om geografische informatie over de bezoekers van onze websites beter te begrijpen, zodat we onze websites voor iedereen kunnen verbeteren. Het is ons gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken.

Producten kopen

Als je hebt besloten om een product te kopen of te huren, kun je als klant direct bij ons huren/kopen op www.stresske.be of je aankoop doen in onze winkel. Als je bij ons koopt, vragen we je om gegevens te verstrekken zodat wij de aankoop kunnen verwerken.

Wij verzamelen: naam, telefoonnummer (optioneel), e-mailadres, aflever-/verzendadres en betalingsgegevens.

Waarom: We gebruiken deze informatie om je transactie te verwerken, je aankoop op te volgen, hulp te bieden bij eventuele problemen met de bezorging, retourzendingen en andere problemen met betrekking tot de aankoop van je producten af te handelen. Het verwerken van je persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Let op: we slaan geen betalings- of creditcardgegevens op. De betalingsgegevens gebruiken we uitsluitend in verband met je aankoop van producten.

Stresske gebruikt de gegevens die we verzamelen om je te voorzien van de nieuwe producten en services die we aanbieden, waaronder het gebruik van gegevens om je ervaringen te verbeteren en te personaliseren. We gebruiken de gegevens ook om met je te communiceren, bijvoorbeeld om je te informeren over je account, nieuwe producten of Services, beveiliging en andere soorten updates.

Stresske gebruikt de gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het aanbieden van onze Productervaring
 • Klantenservice
 • Productverbetering
 • Beveiliging, veiligheid en het beslechten van geschillen
 • Zakelijke activiteiten
 • Communicatie, marketing en advertenties
Voor het aanbieden van onze Productervaring

We gebruiken de gegevens voor het leveren, bedienen, ondersteunen en verbeteren van onze producten en services om ervoor te zorgen dat onze klanten zo moeiteloos mogelijk gebruik kunnen maken van onze producten. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben.

Klantenservice

We gebruiken de gegevens om vragen van klanten te beantwoorden, problemen met producten te diagnosticeren, producten van klanten te repareren en andere klantenservice- en ondersteuningsdiensten te verlenen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben en dient ook ons gerechtvaardigd belang.

Productverbetering

We gebruiken voortdurend gegevens voor onderzoeksdoeleinden en voor het ontwikkelen en verbeteren van onze productaanbod en -Services, waaronder het onderhouden en verbeteren van de prestaties van onze producten en -Services, het ontwikkelen en toevoegen van nieuwe materialen of mogelijkheden, zoals het gebruik van foutmeldingen om beveiligingsfuncties te verbeteren, het gebruik van zoekvragen en -klikken om de relevantie van zoekresultaten te verbeteren en het gebruik van gebruiksgegevens om te bepalen welke nieuwe functies prioriteit moeten krijgen. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen.

Beveiliging, veiligheid en het beslechten van geschillen

We gebruiken gegevens om de veiligheid en beveiliging van onze producten en onze klanten te beschermen, om fraude op te sporen en te voorkomen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen.

Zakelijke activiteiten

We gebruiken gegevens om samengevoegde analyses en business intelligence te ontwikkelen die ons in staat stellen ons bedrijf te runnen en beschermen, geïnformeerde beslissingen te nemen en te rapporteren over onze bedrijfsprestaties. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen.

Communicatie, marketing en advertenties

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om onze communicatie met jou te realiseren en te personaliseren. We kunnen bijvoorbeeld contact met je opnemen via e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen om je te informeren over nieuwe producten of -Services, beveiligings- of software-updates, om je op de hoogte te houden van een ondersteuningsprobleem of om je uit te nodigen deel te nemen aan een enquête. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen. We gebruiken ook cookies en vergelijkbare technologieën om je de meest relevante advertenties aan te bieden.

Om je een beter inzicht te geven in de persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken in verschillende gevallen waarin je met Stresske communiceert, kun je de volgende artikelen raadplegen.

Bij Stresske verkopen we geen persoonsgegevens van onze klanten. Wij maken je gegevens alleen bekend op de manier die we in deze Verklaring beschrijven. We kunnen gegevens delen met de volgende derde partijen.

Externe leveranciers

Stresske maakt gebruik van verschillende externe leveranciers om diensten uit te voeren, zoals websitebeheer en -hosting, online aankoop en verzending van Producten, verwerking van creditcards en e-mailcommunicatie. We delen je persoonsgegevens alleen als dat nodig is, zoals om een transactie te voltooien of Producten of Services te leveren die je hebt aangevraagd of geautoriseerd, en alleen met verkopers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven. In dat geval worden je persoonsgegevens gedeeld met deze agenten of aannemers, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van Stresske en in overeenstemming met deze Verklaring. Het is ons gerechtvaardigd belang om voor deze doeleinden gegevens met deze partijen te delen. Voor vragen over externe leveranciers kun je een e-mail sturen naar info@stresske.be.

Gelieerde bedrijven en/of dochterondernemingen van Stresske

We delen informatie met gelieerde bedrijven waar Stresske een belang in heeft voor zakelijke doeleinden, zoals interne administratie, het promoten van producten en het leveren van producten en -Services aan klanten. Het is ons gerechtvaardigd belang om voor deze doeleinden gegevens met deze partijen te delen.

Verplichte verstrekking van gegevens

Wanneer dit wettelijk vereist is, strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde bedrijven of onze gebruikers, verstrekken we je persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures.

Verkoop of fusie

Wij kunnen je persoonsgegevens delen in het geval van een fusie, overname of verkoop van al onze of een deel van onze activa. Uiteraard zullen wij je hierover informeren via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website en je informeren over je rechten.

Delen en verstrekken van Geaggregeerde gegevens

Wij delen gegevens met derden in geaggregeerde vorm en/of in een vorm die de ontvanger van deze gegevens niet in staat stelt je te identificeren, bijvoorbeeld voor sectoranalyse.

Houd er rekening mee dat sommige van onze producten registraties vragen op websites van derden of koppelingen bevatten naar producten of toepassingen van derden waarvan het privacybeleid kan afwijken van dat van Stresske. Als je persoonsgegevens verstrekt aan een van deze derden of hun producten, vallen je gegevens onder hun privacyverklaringen en wij raden je aan deze privacyverklaringen zorgvuldig te lezen.

Wanneer je gegevens met derden deelt, kan je persoonlijke informatie worden doorgegeven aan landen waar de wetgeving over gegevensbescherming mogelijk een lager beschermingsniveau van je persoonsgegevens biedt dan je eigen land. Wij besteden veel zorg aan de bescherming van je persoonsgegevens en hebben passende mechanismen ingesteld om deze te beschermen wanneer ze internationaal worden doorgegeven. Wij geven je persoonsgegevens door met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en implementeren passende waarborgen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens passend worden beveiligd door externe partijen die toegang krijgen tot je gegevens (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie). Als je vragen hebt of meer informatie wenst over de internationale doorgifte van je persoonsgegevens of de ingevoerde waarborgen, stuur ons dan een e-mail via info@stresske.be.

De rechtsgronden voor het gebruik van Persoonsgegevens

Er zijn verschillende rechtsgronden waarop wij ons baseren om je persoonsgegevens te gebruiken, namelijk:

Uitvoering van een overeenkomst

Het gebruik van je persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de overeenkomst die je met ons hebt uit te voeren. Bijvoorbeeld om de aankoop van je product te voltooien, om je account te registreren en te onderhouden, om te helpen bij bezorgingsproblemen, om retourzendingen af te handelen, of om op je verzoeken te reageren.

Gerechtvaardigde belangen

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor onze gerechtvaardigde belangen. We baseren ons bijvoorbeeld op ons gerechtvaardigde belang om onze producten en services en de inhoud van onze websites te analyseren en te verbeteren, om je op de hoogte te stellen van software-updates of informatie over producten en services of om je persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve, fraudeopsporings- of juridische doeleinden.

Wanneer we je persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang en er geen afmeldingsmechanisme voor je beschikbaar is, kun je je recht om bezwaar te maken uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@stresske.be.

Beveiliging, opslag en bewaren van Persoonsgegevens die we verzamelen

Beveiliging

Stresske neemt de bescherming en beveiliging van je persoonsgegevens uiterst serieus. Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar.

Wij gebruiken een scala aan passende technische en organisatorische maatregelen en voldoen aan sectornormen om je persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie over jou kan plaatsvinden. We bewaren de persoonsgegevens die jij verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze externe datacenterleveranciers passende beveiligingsmaatregelen bieden. Bovendien zijn je gegevens tijdens de doorgifte via internet beveiligd met encryptie. Bovendien wordt je wachtwoord versleuteld opgeslagen en kan het niet meer leesbaar gemaakt worden, wat betekent dat het door niemand kan worden hersteld of bekend worden gemaakt, ook niet door Stresske.

Je hebt alleen toegang tot je accountgegevens en onze service met behulp van een individuele gebruikersnaam en wachtwoord. Om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen, moet je je wachtwoord geheimhouden en niet aan derden verstrekken. Waarschuw ons onmiddellijk als je denkt dat je wachtwoord is misbruikt. Zorg er ook voor dat je altijd uitlogt en je browser afsluit bij het beëindigen van je sessie. Let erop dat we je nooit zullen vragen om je wachtwoord te verstrekken.

Voor vragen over de veiligheid van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via info@stresske.be.

Opslag

Persoonsgegevens die door Stresske zijn verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in je regio. Stresske heeft passende mechanismen ingevoerd om persoonsgegevens te beschermen wanneer deze internationaal worden doorgegeven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

Bewaren

Stresske bewaart je persoonsgegevens zolang als wij dat nodig achten om je in staat te stellen de website en je product te gebruiken, diensten aan jou te verlenen, toepasselijke wetgeving na te leven (inclusief wetgeving met betrekking tot het bewaren van documenten), geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Op alle persoonsgegevens die wij bewaren zijn deze Privacyverklaring en onze interne richtlijnen voor het bewaren van gegevens van toepassing. Als je een vraag hebt over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens, kun je een e-mail sturen naar info@stresske.be.

Jouw rechten en keuzes

Je rechten

Wij willen dat je de zeggenschap hebt over hoe je persoonsgegevens door ons worden gebruikt. Afhankelijk van de lokale wetgeving kun je dit op de volgende manieren doen:

 • je kunt ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens die wij over je hebben;
 • je kunt ons op de hoogte stellen van wijzigingen in je persoonsgegevens, of als je wilt dat wij de persoonsgegevens die wij over je hebben corrigeren;
 • in bepaalde gevallen kun je ons vragen de persoonlijke informatie die wij over je hebben te wissen, blokkeren of beperken, of kun je bezwaar maken tegen bepaalde manieren waarop wij je persoonsgegevens gebruiken; en
 • in bepaalde gevallen kun je ons ook vragen om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt aan een externe partij te sturen.

Wanneer wij je persoonsgegevens gebruiken op basis van je toestemming, heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wanneer wij je persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of het algemeen belang verwerken, heb je bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik van je persoonsgegevens.

Wij vertrouwen erop dat jij ervoor zorgt dat je persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Wij verzoeken je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in je persoonsgegevens door contact op te nemen met info@stresske.be.

Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, op je verzoek reageren. Voor meer informatie over hoe je de verzameling en je voorkeuren op het gebied van communicatie, marketing en reclame kunt beheren, ga je naar de artikelen over Jouw keuzes hieronder.

Wij zetten ons ervoor in om met jou samen te werken om een eerlijke oplossing te vinden als je een klacht over of probleem hebt met ons gebruik van jouw persoonsgegevens. Als je echter van mening bent dat wij je niet hebben kunnen helpen met je klacht of probleem, heb je mogelijk het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in je land (indien die in je land bestaat) of de toezichthoudende autoriteit.

Jouw keuzes

Stresske-account

Als je een van de volgende zaken wilt doen: toegang krijgen tot profielgegevens, deze bewerken of verwijderen, je wachtwoord wijzigen, je account sluiten of verzoeken om persoonsgegevens te wissen, kun je dit doen door in te loggen op je Stresske-account of door een e-mail te sturen naar info@stresske.be. Als het niet mogelijk is om via je Sonos-account toegang te krijgen tot bepaalde persoonsgegevens die Stresske heeft verzameld, kun je een e-mail sturen naar info@stresske.be. We zullen altijd zo snel mogelijk reageren op verzoeken om toegang tot of het wissen van je persoonsgegevens, maar in ieder geval binnen 30 dagen.

Jouw voorkeuren voor communicatie, marketing en advertenties

Je kunt ervoor kiezen geen directmarketingberichten van Stresske te ontvangen door de instructies op te volgen die in elke e-mail die we naar jou sturen zijn opgenomen, via het tabblad Afmelden. Je kunt je ook afmelden voor e-mailabonnementen  door je profiel en contactopties bij te werken in je Stresske-account. Wij respecteren je keuze en sturen je geen promotionele e-mails meer zodra je je afmeldt of je communicatie-instellingen wijzigt.

Houd er rekening mee dat we, ongeacht je communicatie-instellingen, met je blijven communiceren over wijzigingen in voorwaarden, beleidsupdates, software-updates, routinematige klantenserviceberichten, zoals informatie over huidige of eerdere aankopen, bezorging van producten, onderbrekingen in de service, inbreuken in verband met persoonsgegevens of andere belangrijke informatie over een Product dat je bezit, zoals het stopzetten van ondersteuning of veiligheidsproblemen.

Je kunt de hoeveelheid op belangstelling gebaseerde reclame die je wilt ontvangen aanpassen door je cookie-instellingen te wijzigen, je apparaatinstellingen te wijzigen, en/of door je bij bepaalde advertentienetwerken af te melden.. Na afmelding van het ontvangen van e-mails van ons, gebruiken we je e-mailadres niet voor op belangstelling gebaseerde reclame-activiteiten. Voor meer informatie over ons gebruik van op belangstelling gebaseerde advertenties, ga je naar Ons gebruik van Cookies en andere vergelijkbare technologieën.

Ons gebruik van Cookies en andere vergelijkbare technologieën

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags, web beacons en andere identificators om ons te helpen onze websites voor jou te personaliseren, je voorkeuren te onthouden, te begrijpen hoe gebruikers onze websites of app gebruiken en ons marketingaanbod aan te passen.

Cookies

Een “cookie” is een klein gegevensbestand dat een reeks tekens bevat en naar je computer wordt gestuurd wanneer je onze website bezoekt. Wanneer je de website de volgende keer bezoekt, zorgt de cookie ervoor dat de site jouw browser herkent. Hoe lang een cookie op je computer of mobiele apparaat blijft staan, is afhankelijk van of het een permanente cookie of een sessiecookie is. Stresske gebruikt beide cookiesoorten. Sessiecookies blijven slechts op je apparaat staan totdat je je browser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer of mobiele apparaat staan totdat ze verlopen of worden verwijderd. Wij gebruiken de volgende cookies op onze website.

 • Strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn essentieel om op onze website te surfen en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zouden diensten zoals je winkelwagen niet beschikbaar zijn.
 • Prestatiecookies Dergelijke cookies verzamelen informatie over jouw gebruik van onze website. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onze website te optimaliseren en het navigeren te vereenvoudigen.
 • Functionele cookies. Met deze cookies kunnen onze websites de keuzes die je maakt onthouden en je ervaring personaliseren. We kunnen je geografische locatie opslaan in een cookie, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat we je de websites tonen die relevant zijn in je regio.
 • • Cookies van derden Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door andere websites en/of partijen dan Stresske. Deze cookies kunnen op onze websites worden gebruikt om onze producten of diensten te verbeteren of om ons te helpen relevantere advertenties aan te bieden. Op deze cookies is het privacybeleid van de betreffende externe services van toepassing, bijvoorbeeld het gegevensbeleid van Facebook.
 • • Analytische cookies. Wij gebruiken analytische cookies, zoals die worden aangeboden door Google Analytics, om ons te helpen begrijpen hoe lang bezoekers op onze websites blijven, welke pagina’s zij het meest nuttig vinden en hoe zij op stresske.be zijn aangekomen. Ga voor meer informatie over Google Analytics en jouw gegevens naar deze Google-webpagina.

Je cookie-instellingen beheren

In de meeste webbrowsers kun je cookies beheren via de voorkeursinstellingen. Als je echter de mogelijkheden van websites om cookies in te stellen beperkt, kan dit je algehele gebruikerservaring beïnvloeden. Sommige browsers bieden een ‘Do Not Track’ (DNT)-signaal waarbij je je voorkeur kunt aangeven met betrekking tot tracking en cross-site tracking. Hoewel we op dit moment geen technologie gebruiken die DNT-signalen herkent, verwerken we je persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met deze Verklaring. Hieronder wordt uitgelegd hoe je cookie-instellingen op populaire webbrowsers kunt beheren:

Pixels

Naast cookies maken we soms gebruik van kleine grafische afbeeldingen die ‘pixels’ worden genoemd (ook wel web beacons, clear GIF’s of pixeltags genoemd). We gebruiken pixels in onze e-mailberichten aan jou (als je ervoor hebt gekozen om dergelijke berichten te ontvangen) om ons te helpen begrijpen of onze e-mailberichten zijn bekeken. We gebruiken ook pixels van derden (zoals die van Google, Facebook en andere advertentienetwerken) om ons te helpen reclame te maken die aansluit op de belangstelling. Zie hieronder voor meer informatie over onze advertenties en marketingactiviteiten.

 

Advertenties en moderne marketingtools

Stresske kan met externe adverteerders werken die cookies en vergelijkbare technologie gebruiken om meer relevante reclame te maken over producten en services op onze websites en op internet. Om deze op belangstelling gebaseerde reclame aan te bieden, combineren de partijen de over een periode verworven niet-persoonsgebonden gegevens over je onlineactiviteiten, die helpen bij het verzorgen van de reclame die wij aan jou leveren. Voorbeelden hiervan zijn een advertentie op een Facebook-pagina of een pagina die eigendom is van Google, zoals een zoekresultatenpagina of YouTube, of op een site in het advertentienetwerk van Google. Je persoonsgegevens worden niet gedeeld als onderdeel van dit proces. Waar nodig vragen wij je toestemming voor dit proces. Je kunt je altijd afmelden van deze gepersonaliseerde advertenties van externe adverteerders en advertentienetwerken die lid zijn van het Network Advertising Initiative (NAI)of die de zelfregulerende principes voor online behavioural advertising van de Digital Advertising Alliance onderschrijven door naar de afmeldpagina’s op de NAI- websites en DAA-websites te gaan. Als je je afmeldt, worden de advertenties die je op internet ziet mogelijk minder relevant voor jou.

Na afmelding van het ontvangen van communicatie van ons, gebruiken we je e-mailadres niet voor op belangstelling gebaseerde reclame.

Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je een e-mail sturen aan info@stresske.be.

Tenzij anders vermeld, is Stresske BVBA verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. Ons adres is: Vaartstraat 27, 3520 Zonhoven, België.

Wijziging van onze Privacyverklaring

Stresske kan deze verklaring indien nodig aanpassen of updaten om de feedback van klanten en veranderingen in onze producten en services weer te geven. Herlees deze dan ook regelmatig. Wanneer we deze verklaring bijwerken, zullen we de datum achter ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan de verklaring aanpassen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de Verklaring of in de manier waarop Stresske je persoonsgegevens gebruikt, stellen we je hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door je rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden je aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe Stresske je informatie gebruikt en beschermt.

Veelgestelde vragen

Hier staan enkele basisvragen die je misschien over onze privacyverklaring hebt. We raden je aan de uitvoerige verklaring hierboven te lezen voor aanvullende informatie.

Waarom wijzigt Stresske zijn privacyverklaring?
Met deze wijzigingen voldoen we aan de hoge eisen die worden gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR) in de Europese Unie. Daarvoor hebben we onze privacyverklaring aangepast. We blijven de taal vereenvoudigen en het jargon verwijderen om onze privacyverklaring beter leesbaar en begrijpelijk te maken.

Wat is de GDPR?
De GDPR is een regelgeving die databescherming voor iedereen in de Europese Unie (EU) verbetert en gelijktrekt. En omdat wij vinden dat al onze klanten profijt kunnen hebben van die regels voeren we deze wijzigingen wereldwijd door. De GDPR vraagt om meer openheid en transparantie van bedrijven over hoe ze persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Ook worden er strengere beperkingen opgelegd wat betreft het gebruik van persoonsgegevens. Je vindt hier meer informatie.

Hoe vaak zijn jullie van plan jullie privacyverklaring te wijzigen?
We wijzigen onze privacyverklaring als dat nodig is, zodat ons beleid strookt met de internationale regelgeving, ons product en onze bedrijfsvoering.

Welke informatie verzamelt Stresske over mij?
Stresske verzamelt je naam, telefoonnummer, e-mailadres, verzendadres, betaalgegevens, locatiegegevens, IP-adres, sociale identificators, gegevens verstrekt door cookies en gelijksoortige technologieën, functionele gegevens zoals registratie- en systeemgegevens, plus aanvullende gebruikersgegevens; zoals prestatie- en activiteitgegevens.

Waar heeft Stresske mijn gegevens voor nodig?
Stresske gebruikt de gegevens die wij verzamelen om jou de beste beleving van onze producten en services te bieden, en om jouw ervaringen te verbeteren en personaliseren. We gebruiken de gegevens ook om met jou te communiceren, bijvoorbeeld om je berichten over je account te sturen en om nieuwe producten, services, beveiligingsfuncties of andere updates beschikbaar te maken.

Hoe worden mijn gegevens gebruikt?
Stresske gebruikt de gegevens die wij verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Productverbetering
 • Toekomstige productontwikkeling
 • Klantenservice
 • Beveiliging, veiligheid en het beslechten van geschillen
 • Analyse van productprestaties
 • Communicatie en marketing

Hoe helpt het verzamelen van mijn gegevens Stresske bij het verbeteren van zijn producten?
We gebruiken deze gegevens om je product veilig te laten werken. We verzamelen ook foutrapportages, zodat we verbeteringen aan kunnen brengen om mogelijke bugs en problemen te voorkomen.

Verkoopt Stresske gegevens aan derden?
Nee. Dat hebben we nooit gedaan en dat gaan we ook nooit doen.

Kan ik ervoor kiezen om geen informatie te delen met Stresske?
Ja, je kunt er voor kiezen om bepaalde persoonlijke gegevens niet naar Sonos te sturen; bijvoorbeeld aanvullende gebruikersgegevens zoals prestatie- en activiteitgegevens.

Hoe verwijder ik mijn persoonlijke gegevens van Stresske en wat zijn de gevolgen?
Je kunt altijd een mailtje sturen naar info@stresske.be of contact opnemen met het klantenserviceteam om je gegevens te laten verwijderen.

Bewaart of deelt Stresske mijn creditcardgegevens?
Nee. De gegevens worden alleen gebruikt om de betaling ten tijde van de aankoop te verwerken.

 

Hoelang bewaart Stresske mijn gegevens?
Stresske bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het aanbieden van de services en ondersteuning van je product, voor het uitvoeren van transacties die jij hebt aangevraagd of voor andere essentiële doeleinden, zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het beslechten van mogelijke geschillen en het naleven van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren voor verschillende gegevenssoorten in de context van verschillende producten of services, kunnen de feitelijke bewaarperiodes aanzienlijk variëren.

Hoe wordt informatie bewaard en beveiligd op de servers van Stresske?
Stresske ziet het als zijn plicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om je persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. We bewaren de persoonsgegevens die jij verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Wanneer wij gegevens via het internet overdragen, beschermen wij die door middel van versleuteling.

Gebruikt Stresske cookies of pixels om informatie te verzamelen?
Ja, wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën zoals pixels, tags en web beacons wanneer je onze website bezoekt. Door onze website te bezoeken ga ja akkoord met het gebruik van deze cookies en soortgelijke technologieën voor de doeleinden die in onze privacyverklaring worden beschreven. Dit helpt ons om jou de best mogelijke ervaring te bieden en zorgt ervoor dat bepaalde delen van onze website goed functioneren. Je kunt je browser- of apparaatinstellingen altijd aanpassen om geen cookies of soortgelijke technologieën te accepteren als je je hier zorgen om maakt.

Maakt Stresske gebruik van advertenties op basis van interesses?
Ja. We werken met externe adverteerders die cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om meer relevante advertenties over Stresske op onze website en op het internet te plaatsen. Om advertenties op basis van interesses te plaatsen, combineren de adverteerders niet-persoonsgebonden gegevens die zijn afgeleid uit jouw online activiteiten om de advertenties op jouw interesses af te stemmen. Je persoonsgegevens worden hierbij niet gedeeld.

Welke veiligheidsmaatregelen worden toegepast voor kinderen?
Stresske richt zich niet op kinderen en is niet bedoeld om kinderen aan te trekken. Stresske zal nooit opzettelijk persoonsgegevens van kinderen vragen of kinderen verzoeken om persoonsgegevens sturen. Hoewel bezoekers van alle leeftijden op onze website kunnen surfen, verzamelen wij nooit opzettelijk persoonsgegevens van personen onder de zestien. Als na een kennisgeving door een ouder of voogd of na constatering via andere middelen blijkt dat een kind onder de zestien zich op ongepaste wijze bij deze site heeft aangemeld met gebruik van valse informatie, zullen wij het account van het kind annuleren en de persoonsgegevens van het kind uit onze dossiers verwijderen.

Hoe neem ik contact op met Stresske als ik vragen heb over de privacyverklaring van Stresske?
Voor vragen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info@stresske.be.